Τροπολογία για πιστοποιητικά πληροφορικής

Τι αναφέρει για τα πιστοποιητικά πληροφορικής, η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
1. Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαδικασία διορισμού/πρόσληψης, τα πιστοποιητικά γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ ΤΡΙΕΤΙΑ από την ημερομηνία έκδοσή τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολής αίτησης.
2. Τα πιστοποιητικά δεν έχουν ημερομηνία λήξης για όλες τις άλλες περιπτώσεις καθώς και για τους ιδιώτες.
Αιτιολογική έκθεση
11. Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις χειρισμού Η/Υ των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα ανταποκρίνονται όχι μόνο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις διαμορφούμενες απαιτήσεις των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτές προκύπτουν από τη συνεχή διαδικασία εξορθολογισμού και βελτίωση της δημόσιας διοίκησης μέσω της αυξανόμενης χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ταύτιση αναγκών και δεξιοτήτων που είναι ουσιώδης για τη με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας λειτουργία του συνόλου των δημοσίων οργανώσεων και την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον πολίτη και την κοινωνία. Η αναγκαιότητα της άμεσης ψήφισης της διάταξης αυτής συναρτάται με την αμεσότητα της ανάγκης για επικαιροποίηση των ουσιαστικών προσόντων στους διορισμούς που γίνονται στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τροπολογία
11. Όπου από τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στους φορείς της παρ. 1 του αρ. 14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, πιστοποιητικό πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδεται από φορέα πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. τα εν λόγω πιστοποιητικά, κατά το χρόνο διορισμού, γίνονται δεκτά με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσή τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε διαδικασία διορισμού/πρόσληψης. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις προκηρύξεις που θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ:
Βουλή των Ελλήνων – 1

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*