Αποτελέσματα εξετάσεων 21/09/2018

A/A Ονοματεπώνυμο Πιστοποιητικό Βαθμός
1 Νικόλαος Γκλεζάκος DIPLOMA Basic Office
Word 2016
87.50
DIPLOMA Basic Office
Excel 2016
87.50
DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
84.38
2 Δημήτριος Μαρκάκης DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
87.50
3 Μαρία-Μαγδαληνή Σταύρου DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
81.25
4 Ακριβή Κωστογιαννοπούλου DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
78.13
5 Γεώργιος Κωνσταντής DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
71.88
6 Δέσποινα Ιωαννίδου DIPLOMA Basic Office
IE 11.0 και Outlook 2016
68.75

Αρχή