Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων

A/A Ονοματεπώνυμο Πιστοποιητικό Ημερομηνία
61 Θωμαή Γιαμπάνη DIPLOMA Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης 19/09/2017
62 Ηλίας Παπούλας DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
63 Θωμάς Εύδος DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
64 Θεοδώρα Λαζαρίδου DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
65 Ελένη Χατζή DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
66 Σεβαστιανή Μανούση DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
67 Χρήστος Παοαδάμου DIPLOMA BASIC Office 19/09/2017
68 Ευαγγελία Γεωργιοπούλου DIPLOMA BASIC Office 18/09/2017
69 Πραμπτζίτ Σίνγκ DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
70 Ιωάννης Ρέμμος DIPLOMA BUSINESS Office 05/09/2017
71 Τζαγκρούπ Σίνγκ DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
72 Δέσποινα Γιουρούκη DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
73 Αικατερίνη Κασιμάτη DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
74 Κωνσταντίνος Γιουρούκης DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
75 Μαρία Κασιμάτη DIPLOMA BASIC Office 05/09/2017
76 Περικλής Χριστόπουλος DIPLOMA BASIC Office 31/07/2017
77 Γεωργία Νικολετσέα DIPLOMA BASIC Office 31/07/2017
78 Περικλής Χριστόπουλος DIPLOMA BASIC Office 31/07/2017
79 Κωνσταντίνα Χαϊδεμένου DIPLOMA BASIC Office 31/07/2017
80 Σοφία Φραγκοδημητροπούλου DIPLOMA BASIC Office 31/07/2017
1 2 3 4 5 Επόμενο >

Για να συνεχίσετε, παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο που εμφανίζεται στην εικόνα


Αρχή