Κ.Υ.Α. 4204 για την διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Δημοσιεύτηκε η νέα Κ.Υ.Α. για την διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την νέα Κ.Υ.Α. 4204/14 (ΦΕΚ-1263 Β/16-5-14).

Στην νέα Κ.Υ.Α. έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, μερικά προς το καλύτερο, τα περισσότερα όμως θεωρούμε προς το χειρότερο. Υπάρχουν επίσης πράγματα τα οποία δεν άλλαξαν καθόλου, αν και θα έπρεπε. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά:

Αλλαγές που φαίνονται προς το καλύτερο:

Προβλέπεται πλέον, για κάθε εκδιδόμενο Πιστοποιητικό, να καταβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, ανταποδοτικό τέλος. Είναι λογικό και αναμενόμενο να υπάρχει επιβάρυνση του Φορέα ανάλογη με το πλήθος των εξετάσεων που διενεργεί. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν Φορείς που παραδέχονται μπροστά σε υψηλόβαθμα στελέχη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το –τραγελαφικό– γεγονός ότι δεν έχουν καταβάλλει τα χρήματα που οφείλουν στους επιτηρητές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (που ήταν παρόντες για την επιτήρηση των εξετάσεων), εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός.
• Υπάρχουν πλέον διατάξεις οι οποίες προβλέπουν κυρώσεις σε Φορείς οι οποίοι δεν είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Ας ελπίσουμε ότι θα τηρηθούν.

Αλλαγές προς το χειρότερο:

Η διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους.
Επανερχόμαστε στο φλέγον ζήτημα της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών. Τους λόγους για τους οποίους ο φορέας DIPLOMA (www.diploma.edu.gr) είναι αντίθετος με την υποχρεωτική λήξη της ισχύος των πιστοποιητικών τους έχουμε αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν: Σε όλες τις συναντήσεις με εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των υπολοίπων φορέων πιστοποίησης, ο φορέας DIPLOMA τάχθηκε εναντίον μιας τέτοιας ρύθμισης. Δεν είναι λογικό τα πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία λήξης. Πουθενά, απ’ όσο γνωρίζουμε, τα πιστοποιητικά δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι σαφές ότι οι μόνοι που έχουν όφελος από αυτή τη ρύθμιση είναι οι φορείς πιστοποίησης. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή στην Ελλάδα να σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο το δικό μας συμφέρον, αλλά να ενδιαφερθούμε για το τι είναι σωστό και δίκαιο για την κοινωνία. Εμείς λοιπόν, ο φορέας DIPLOMA, δεν συμφωνούμε με την λήξη των πιστοποιητικών.
• Από πουθενά στην νέα Κ.Υ.Α. δεν προκύπτει με σαφήνεια ούτε το πλήθος των ερωτήσεων, ούτε το ποσοστό κάλυψης της ύλης για κάθε εξεταστική διαδικασία.

Αλλαγές που δεν έγιναν, αν και θα έπρεπε:

Δεν προβλέπεται διαδικασία αλλαγής της ύλης χωρίς να πρέπει να εκδοθεί άλλη Κ.Υ.Α. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η ύλη να μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται η μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση μιας νέας Κ.Υ.Α. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ύλη του 2000.
Δεν έχει αλλάξει ο τρόπος εξέτασης. Αν βασιστούμε στο άρθρο που αφορά το αυτοματοποιημένο σύστημα εξέτασης, καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος εξέτασης μπορεί να είναι είτε με την χρήση της υπό-εξέταση εφαρμογής (in ates), είτε με την χρήση προσομοίωσης. Επόμενα άρθρα της Κ.Υ.Α. έρχονται σε αντίθεση με το δεύτερο «είτε» καθώς απαιτούν οι πραγματικές εφαρμογές να είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή. Είναι σαφές ότι υπάρχει προχειρότητα στην συγγραφή της νέας Κ.Υ.Α. Η πρότασή μας ήταν και είναι να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης. Ο σημερινός τρόπος εξέτασης δεν εγγυάται ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων είναι ενδεικτικό των γνώσεων του υποψηφίου. Θεωρούμε ότι ο τρόπος εξέτασης θα έπρεπε να γίνει σεναριακός γιατί μόνο έτσι ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Η μηχανική απάντηση σε μεμονωμένα ερωτήματα δεν δείχνει τίποτα για τις γνώσεις του υποψηφίου. Αντιθέτως, όταν ένας υποψήφιος είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο κείμενο, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει δεξιότητες χειρισμού Η/Υ.
Ο φορέας DIPLOMA έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο παρελθόν.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες από αυτές:

• Αυτοματοποιημένο σύστημα επιλογής επιτηρητών (Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας και θέλησε να δει το σύστημα, στείλαμε το σύστημα, αλλά δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση)
• Αλλαγή του τρόπου εξέτασης – Σεναριακός Τρόπος Εξέτασης
• Αλλαγή της Ύλης
• Τα πιστοποιητικά δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης

Αντί λοιπόν να γίνουν ουσιαστικές βελτιώσεις οι οποίες θα βοηθούσαν τον κλάδο να αναβαθμιστεί ποιοτικά, η ΚΥΑ αναλώνεται σε αλλαγές του τύπου: «Για την απρόσκοπτη λήψη των θεμάτων (ερωτήσεων), των στοιχείων των εξεταζομένων και την επιστροφή των αποτελεσμάτων, η δικτυακή διασύνδεση του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ με τον εξυπηρετητή (server) του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται μέσω σύνδεσης ADSL, έχει ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps, …», ότι το εξεταστικό κέντρο πρέπει να διασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή τάσης, και ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών πρέπει να είναι 1 μέτρο και όχι 80 εκ. που ήταν στην παλιά Κ.Υ.Α..

Θεωρούμε ότι αν κάποιος σπαταλούσε τον μισό χρόνο (γιατί περί σπατάλης χρόνου πρόκειται) από αυτόν που σπατάλησε για να σκεφτεί όλες αυτές τις αλλαγές, θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι ουσιαστικότερο για το πιο σημαντικό όλων: την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο εξέτασης.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών δεν θα κάνει τα πιστοποιητικά μας καλύτερα. Ο σωστός τρόπος εξέτασης και η προσαρμογή της εξεταστέας ύλης στο σήμερα, ίσως μπορέσουν να μας δώσουν κάποια αξιοπιστία και αντί για «χαρτιά» να μπορέσουμε να χορηγήσουμε πιστοποιητικά.

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Ετικέτες: , . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *