Πιστοποιητικό βασικών γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με χρήση Creo Parametric

χαρακτηριστικά


Πιστοποίηση DIPLOMA και για Γνώσεις Βιομηχανικού Σχεδιασμού; Ναι!

Η οικογένεια των πιστοποιητικών σε γνώσεις Σχεδίασης υποδέχεται ένα ακόμη Πιστοποιητικό.
 

Πιστοποιητικό γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με χρήση Creo Parametric

Η Πιστοποίηση των γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με τη χρήση του Creo Parametric έρχεται με σφραγίδα του Φορέα DIPLOMA. Η επιμέλεια πραγματοποιείται από Εξειδικευμένο Ακαδημαϊκό Προσωπικό με χρόνια εμπειρίας στον χώρο της σχεδίασης στη χρήση συστημάτων CAD. Η νέα Πιστοποίηση γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με τη χρήση του Creo Parametric ακολουθεί το πρότυπο ποιότητας του Φορέα και πάντα με βάση την in-ates τεχνολογία.

Το Πιστοποιητικό γνώσεων Βιομηχανικού Σχεδιασμού με χρήση Creo Parametric απευθύνεται σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον βιομηχανικό σχεδιασμό ή σε όσους αναζητούν τρόπο απόδειξης της γνώσης χειρισμού του Creo Parametric. Η εξέταση πραγματοποιείται με την χρήση της εγκατεστημένης εφαρμογής στην αγγλική έκδοση.

Εκπαιδευτικό υλικό με 100% κάλυψη του syllabus

Ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού DIPLOMA έχει εγκρίνει το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας www.interactivelearning.eu ως προς την ποιότητα και την πληρότητα (100% κάλυψη syllabus), και το προτείνει για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και προετοιμασία των υποψηφίων.
 

Το ολοκληρωμένο εξεταστικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας DIPLOMA βασίζεται στην τεχνολογία της infolearn-TEST4U.
 

Η επιλογή μιας ποιοτικής πιστοποίησης είναι πάντοτε η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε!.
 

Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του φορέα DIPLOMA.

γιατί να επιλέξετε τον φορέα DIPLOMA

Ο φορέας DIPLOMA εξετάζει τα αντικείμενα σε πραγματικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της infolearn

Ο εξεταζόμενος δεν καλείται να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, αλλά καλείται να ανταποκριθεί σε ερωτήσεις σε πραγματικό περιβάλλον.
Το εξεταστικό σύστημα ελέγχει στη συνέχεια αν η απάντηση είναι σωστή.

Αρχή