τεχνολογίες

Ο αναγνωρισμένος, από το Ελληνικό Δημόσιο, φορέας DIPLOMA χρησιμοποιεί τις παρακάτω τεχνολογίες:

 • In-ates
 • Comprehensive Examination Technolgy
 • Scenario Based Examination Technology
 • Web Based Examination TEchnology

Οι παραπάνω τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί από την infolearn.πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση αυτών των τεχνολογιών είναι σημαντικά. Ας τα δούμε αναλυτικά:

 • In-ates
  Ο εξεταζόμενος εξετάζεται στην πραγματική εφαρμογή και όχι σε μια προσομοίωσή της. Έτσι, αν π.χ. θέλει να αντιγράψει τμήμα του κειμένου μπορεί να χρησιμοποιήσει τον συνδυασμό πλήκτρων ctrl+c, το δεξί κλικ, το μενού κ.λπ. Σε παλαιότερες τεχνολογίες π.χ. simates ο εξεταζόμενος δεν είχε στην διάθεσή του όλες τις εντολές παρά μόνο αυτές που του επέτρεπε ο κατασκευαστής του simates (π.χ. αντιγραφή κειμένου μόνο με τη βοήθεια του μενού και όχι με το δεξί κλικ)
  Η τεχνολογία in-ates είναι η βάση των υπολοίπων τεχνολογιών.
   
 • Comprehensive Examination Technolgy
  Αποτελεί μετεξέλιξη της τεχνολογίας in-ates.
  Δίδεται στον εξεταζόμενο ένα αρχείο π.χ. μια παρουσίαση σε PowerPoint και αυτός καλείται να δημιουργήσει εκ του μηδενός μια ακριβώς ίδια παρουσίαση.
  Είναι σαφές, πιστεύουμε, οτι δεν αρκεί η απάντηση μεμονωμένων ερωτήσεων, όπως συμβαίνει με τις in-ates ερωτήσεις, αλλά απαιτείται η σε βάθος γνώση της εκάστοτε εφαρμογής.
   
 • Scenario Based Examination Technology
  Αποτελεί, όπως και η τεχνολογία Comprehensive Examination Technolgy, μετεξέλιξη της τεχνολογίας in-ates. Σε αντίθεση όμως με την Comprehensive Examination Technolgy δεν χρησιμοποιεί μια μόνο ενότητα αλλά πέντε.

  • Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων (Windows)
  • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet Explorer και Outlook)
  • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
  Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις οι οποίες απαιτούν των γνώση χρήσης και των πέντε ενοτήτων και κυρίως την άνετη μετάβαση από την μια εφαρμογή στην άλλη. Πολλή σημαντική είναι επίσης η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνονται ορισμένες ερωτήσεις.
   
   
 • Web Based Examination Technology
  Η Web Based Examination Technology μεταφέρει στο διαδίκτυο τον τρόπο εξέτασης που χρησιμοποιούμε εδώ και καιρό στα επιτραπέζια συστήματα.

  Μέχρι πρότινος οι εξετάσεις στο διαδίκτυο ήταν πολλαπλών επιλογών. Τώρα, με την τεχνολογία Web Based Examination Technology ο εξεταζόμενος καλείται να γράψει και να διορθώσει κώδικα και όχι απλώς να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Αρχή